Hoạt động của ngành

Gia Lai: Tăng cường tuyên truyền về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Cập nhật: 17/03/2022 05:23:23
Số lần đọc: 481
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 464/KH-UBND ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (được UNESCO công nhận vào tháng 9/2021).


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ rừng và đơn vị có liên quan phối hợp tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; xây dựng website song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) của Khu dự trữ sinh quyển; thiết kế, in ấn và cấp phát tờ rơi tuyên truyền về Khu dự trữ (bằng 4 ngôn ngữ: Kinh, Bahnar, Jrai và tiếng Anh) cho cộng đồng dân cư, khách du lịch nước ngoài và học sinh các trường học trong vùng lõi, vùng đệm, vùng chuyển tiếp; xây dựng hệ thống bảng biển tuyên truyền…

Bên cạnh đó tổ chức Hội thảo khoa học bảo vệ và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; tăng cường hợp tác giữa các Khu dự trữ sinh quyển trong và ngoài nước; tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng…

Du khách chụp ảnh lưu niệm bên thác 50 (Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng). Ảnh: Lam Nguyên

Kế hoạch trên được ban hành nhằm nâng cao kiến thức của mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, những lợi ích của tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học mà Khu dự trữ sinh quyển mang lại, từ đó thu hút sự tham gia của người dân trong việc bảo tồn và phát triển; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đối với bạn bè thế giới. Đồng thời, kêu gọi sự hỗ trợ, hợp tác của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tham gia tạo nguồn lực cho các hoạt động của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Lam Nguyên

Nguồn: Báo Gia Lai - baogialai.com.vn - Đăng ngày 16/03/2022

Cùng chuyên mục