Hoạt động của ngành

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nhiều sản phẩm du lịch độc đáo

Cập nhật: 20/03/2009 15:03:36
Số lần đọc: 1857
Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh trong chỉ thị ngày 16/3 về việc tăng cường triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2015.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh; tích cực tuyên truyền nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển kinh tế du lịch đến các doanh nghiệp và vận động doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn; xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, giữ gìn môi trường tự nhiên và môi trường kinh doanh du lịch, nhất là việc chấp hành nghiêm túc các quy định về niêm yết và bán theo giá niêm yết dịch vụ du lịch; kịp thời biểu dương những cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có đóng góp tích cực, đồng thời phê phán, loại trừ các hành vi tiêu cực của các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Cùng chuyên mục