Hoạt động của ngành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động

Cập nhật: 28/08/2008 14:08:30
Số lần đọc: 2647
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh được thành lập theo tinh thần Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, tại Quyết định số 20/2008/QĐ- UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở sáp nhập Sở Thể dục - Thể thao với Sở Văn hoá – Thông tin; đồng thời tiếp nhận chức năng và tổ chức về Du lịch từ Sở Thương mại và Du lịch, về gia đình từ Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em.

Song song với nhiệm vụ ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian giờ làm việc, lãnh đạo sở đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình theo đúng chương trình, kế hoạch. Công tác biên tập sách, bản tin, xây dựng các đề án, dự án, đề tài nghiên cứư khoa học được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Sở đã hoàn thiện trình UBND tỉnh 3 đề án: “Chương trình đầu tư phát triển đội bóng chuyền nữ tỉnh Bắc Ninh”, “Chương trình đầu tư nâng cao thành tích môn Cầu lông tỉnh Bắc Ninh đến năm 2014 và định hướng những năm tiếp theo”, đề án “Thành lập Trung tâm hoạt động thể thao tỉnh”;  đôn đốc theo dõi tiến độ xây dựng dự án “Cơ sở hạ tầng tuyến du lịch Sông Cầu”; “Địa chí Bắc Ninh”; tiếp tục triển khai “Kế hoạch điều tra, đánh giá thực trạng và giá trị di sản thời Lý ở Bắc Ninh”; kế hoạch sưu tầm nghiên cứu “Truyện cổ dân gian và ca dao tục ngữ làng Quan họ cổ”; biên tập sách “Đến với các bài Quan họ lời mới”; xây dựng kế hoạch xuất bản sách “Làng Quan họ gốc và nghệ nhân Quan họ tiêu biểu” và xuất bản 2 số Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh; triển khai đề tài: “ứng dụng các tiến bộ y sinh học, xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn ban đầu 3 môn thể thao: Vật, Karate-Do, Cờ vua”. Tổ chức thành công 4 giải thể thao quốc gia và hàng loạt các hoạt động thể thao trên địa bàn.

 

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2008 và những năm tiếp theo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Tiếp tục triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2 (2007-2010).

 

- Tăng cường quản lý nhà nước đi đôi với đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, triển khai các biện pháp chấn chỉnh hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch nhằm tạo môi trường văn hoá lành mạnh trên địa bàn dân cư.

 

- Tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình, nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; bảo tồn, bảo tàng, thư viện, phát hành phim và chiếu bóng; các Hội thi, Hội diễn; các giải thi đấu thể thao; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

 

- Tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: dự án “mở rộng nâng cấp khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ”…; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Dân ca Quan họ là di sản văn hoá phi vật thể Đại diện của nhân loại…

 

-  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhất là: Nghị quyết TW 5 (khoá VIII) và Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị; tích cực tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

-  Tiếp tục triển khai sâu rộng các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở. Tăng cường và nâng cao chất lượng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu thể thao, nhằm chuẩn bị lực lượng vận động viên có thành tích cao làm nhiệm vụ thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế;

 

- Tổ chức tốt các hội thi, hội diễn văn nghệ, triển lãm ảnh nghệ thuật, các cuộc thi đấu thể thao cấp tỉnh: Hội thi thông tin tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV – 2008; Triển lãm ảnh nghệ thuật tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông; giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi; giải Quần vợt tỉnh Bắc Ninh mở rộng; giải vô địch võ thuật cổ truyền; tham gia “Liên hoan đàn và hát dân ca” do Cục VHCS tổ chức; “Ngày hội giao lưu bản sắc văn hoá các vùng, miền toàn quốc hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại Hà Nội-2008”.

 

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tăng cường đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương  hành chính, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Nguồn: Báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục