Hoạt động của ngành

Hoà Bình: Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 128,5 tỷ đồng

Cập nhật: 18/07/2008 07:07:29
Số lần đọc: 2203
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hoà Bình có trên 425.000 lượt khách đến thăm quan, du lịch. Trong đó, có 29.000 lượt khách quốc tế, 396.000 khách nội địa. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 128,5 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình hành động du lịch năm 2008, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự toán kinh phí xây dựng 2 tour đi bộ tại huyện Mai Châu và Đà Bắc để trình Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Đồng thời, thành lập và đưa vào hoạt động Hiệp hội du lịch Hoà Bình.

Nguồn: Báo Hoà Bình

Cùng chuyên mục