văn hóa truyền thống

Đầm Hà giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Đầm Hà giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống  (12/07/2019)

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được huyện Đầm Hà tích cực triển khai thực hiện, thu hút đông đảo các…
Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) điểm sáng trong giảng dạy văn hóa truyền thống

Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) điểm sáng trong giảng dạy văn hóa truyền thống  (06/06/2019)

Là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Dao đỏ, xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Để những giá…
Chương trình chi tiết các hoạt động trong Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019

Chương trình chi tiết các hoạt động trong Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019  (18/04/2019)

(TITC) – Nhằm phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, từ ngày 19-21/4/2019, tại Làng Văn hóa – Du lịch các…
Đẩy mạnh quảng bá văn hóa truyền thống đến bạn bè quốc tế

Đẩy mạnh quảng bá văn hóa truyền thống đến bạn bè quốc tế  (12/03/2019)

(TITC) – Từ ngày 5-9/4/2019, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Câu lạc bộ Bảo tồn và Phát triển di sản văn hóa Việt sẽ phối hợp cùng Queen Group…
TIN NỔI BẬT