sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch năm 2021

Khánh Hòa: Công bố 114 hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch năm 2021

Khánh Hòa: Công bố 114 hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch năm 2021  (01/04/2021)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức buổi họp báo công bố chương văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch năm 2021.
TIN NỔI BẬT