rừng U Minh Hạ

Mùa ăn ong ở Cà Mau

Mùa ăn ong ở Cà Mau  (28/02/2023)

Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 11 kéo dài đến tháng 3, tháng 4 âm lịch năm sau là thời gian bà con hành nghề gác kèo ong dưới tán…
 “Ăn ong” ở rừng U Minh Hạ

“Ăn ong” ở rừng U Minh Hạ  (17/05/2021)

Nghề gác kèo ong ở rừng quốc gia U Minh Hạ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật…
TIN NỔI BẬT