nhà vườn Huế

Gần 2,5 tỷ đồng hỗ trợ trùng tu và phát huy giá trị nhà vườn Huế năm 2020

Gần 2,5 tỷ đồng hỗ trợ trùng tu và phát huy giá trị nhà vườn Huế năm 2020  (15/04/2020)

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về hỗ trợ trùng tu và phát huy giá trị nhà vườn tại Làng cổ…
Bảo tồn và khai thác tiềm năng du lịch nhà vườn Huế

Bảo tồn và khai thác tiềm năng du lịch nhà vườn Huế  (17/05/2019)

Đề án “Hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” (NVHĐT) đã và đang được UBND TP. Huế triển khai thực hiện nhằm đạt…
TIN NỔI BẬT