Ðầu tư Du lịch

Gần 2,5 tỷ đồng hỗ trợ trùng tu và phát huy giá trị nhà vườn Huế năm 2020

Cập nhật: 15/04/2020 10:48:57
Số lần đọc: 822
Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về hỗ trợ trùng tu và phát huy giá trị nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền và thành phố Huế trong năm 2020 với nguồn kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.


Một nhà vườn tại làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền

Theo đó, có 03 nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích được hỗ trợ trùng tu gồm: Nhà vườn của hộ gia đình Lương Thị Thanh Trảng (loại I) với kinh phí hỗ trợ 850 triệu đồng; Nhà vườn của hộ gia đình Hồ Văn Chúc và Lê Trọng Kiêm (loại III), kinh phí hỗ trợ mỗi nhà 480 triệu đồng. Thành phố Huế, 01 nhà vườn của hộ gia đình Hoàng Trọng Sằng, Nguyệt Biều, phường Thủy Biều, kinh phí hỗ trợ 430 triệu đồng.

Ngoài ra, 10 nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích cũng được hỗ trợ kinh phí kinh doanh dịch vụ tại nhà (20 triệu đồng/nhà để xây dựng xây nhà vệ sinh).

Việc hỗ trợ này nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh với mục tiêu là đến năm 2020 sẽ hỗ trợ, trùng tu để bảo vệ khoảng 25 đến 40 nhà vườn Huế đặc trưng.

Nguồn: thuathienhue.gov.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT