chiêng

Những “bảo tàng” buôn làng ở Đắk Lắk

Những “bảo tàng” buôn làng ở Đắk Lắk   (01/09/2020)

  Chiêng, ché, kpan là những vật dụng quý đối với người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, ngoài giá trị vật chất còn có giá trị đặc biệt…
Người “giữ hồn” cồng, chiêng ở vùng đất lịch sử Phước Long

Người “giữ hồn” cồng, chiêng ở vùng đất lịch sử Phước Long  (23/07/2020)

Nhịp sống sôi động cùng với sự giao thoa văn hóa của các vùng miền đất nước khiến một số nét văn hóa bản địa đứng trước nguy cơ mai…
TIN NỔI BẬT