Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn

Khánh Hòa: Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn

Khánh Hòa: Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn  (02/03/2021)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây…
TIN NỔI BẬT