Hoạt động của ngành

Khánh Hòa: Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn

Cập nhật: 02/03/2021 08:16:26
Số lần đọc: 687
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được phân công để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình NTM; xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai các nội dung “Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết ngày 20-10-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Cùng chuyên mục