Bảo vệ môi trường khu di tích, danh thắng

Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường khu di tích, danh thắng

Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường khu di tích, danh thắng  (07/06/2021)

Là địa phương có thế mạnh phát triển về du lịch với đa dạng các loại hình như du lịch biển đảo, du lịch sinh thái đến du lịch tâm…
TIN NỔI BẬT