Hoạt động của ngành

Thí điểm phát triển du lịch cộng đồng tại Bắc Kạn

Cập nhật: 30/05/2024 15:35:39
Số lần đọc: 418
Bắc Kạn có nhiều lợi thế phát triển du lịch cộng đồng như cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa bản địa đặc sắc. Để tạo bước đột phá phát triển loại hình này, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 thí điểm hỗ trợ phát triển 3 điểm du lịch cộng đồng gồm: Thôn Khuân Bang (xã Như Cố, huyện Chợ Mới); thôn Cọn Poỏng (xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn) và thôn Bản Chiêng (xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông) với 5 nội dung chính sách.


Trải nghiệm thêu trang phục dân tộc Dao Tiền thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn cũng có kế hoạch dành kinh phí hỗ trợ các thôn bản qua 5 nhóm giải pháp, gồm: Hỗ trợ tư vấn về không gian, cảnh quan, sản phẩm và cách làm du lịch; Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và phát triển du lịch cộng đồng; Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; Hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; Đặc biệt là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Một trong những vấn đề được xem là hạn chế của du lịch Bắc Kạn hiện nay.

Với nội dung tư vấn về không gian, cảnh quan, sản phẩm và cách làm du lịch, Bắc Kạn hỗ trợ mỗi điểm du lịch không quá 300 triệu đồng. Tỉnh hỗ trợ không quá 3 tỷ đồng/điểm du lịch với nội dung đầu tư cơ sở vật chất và phát triển điểm du lịch. Nội dung hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, trong thời gian tối đa 6 tháng, tỉnh hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng và không quá 15 người/điểm du lịch. Trong 3 năm, tỉnh hỗ trợ không quá 150 triệu đồng/điểm du lịch/năm đối với nội dung công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn cho biết: “Các điểm này có đủ các tiêu chí, đó là có tài nguyên tốt gồm tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lịch sử, tín ngưỡng tôn giáo. Các điểm này cũng ở các vị trí có khả năng kết nối các khu, điểm du lịch. Đặc biệt, tiêu chí quan trọng nhất là người dân mong muốn và có đủ điều kiện để làm du lịch. Chính vì vậy, chúng tôi kỳ vọng nghị quyết với 5 chính sách như vậy sẽ giúp các điểm du lịch này sẽ trở thành những điểm du lịch của tỉnh, tạo kết nối trong thời gian tới”.

Sau khi HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 16, Sở phối hợp cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, UBND các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn đang xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung hỗ trợ của Nghị quyết theo quy định. UBND huyện Chợ Mới xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chính sách hỗ trợ của Nghị quyết và đang liên hệ đơn vị tư vấn không gian cảnh quan để có cơ sở triển khai. Đồng thời xây dựng kế hoạch quy hoạch chi tiết điểm du lịch thôn Khuân Bang. Huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn xã quản lý đất đai, vệ sinh môi trường phục vụ phát triển du lịch, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hỗ trợ xây dựng Đội văn nghệ truyền thống phục vụ phát triển du lịch tại thôn Khuân Bang. Huyện chỉ đạo UBND xã thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, định hướng các hộ dân làm du lịch, thành lập Ban Quản lý điểm du lịch cộng đồng tại thôn Khuân Bang...

Đội văn nghệ thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường biểu diễn phục vụ du khách

Đoàn famtrip trong khuôn khổ “Tuần Văn hoá - Du lịch Bắc Kạn” khảo sát tại thôn Khuôn Bang, xã Như Cố, huyện Chợ Mới

Tuy Bắc Kạn có nguồn tài nguyên du lịch khá phong phú, đa dạng nhưng hiện nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, chất lượng dịch vụ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của du khách, dẫn đến nguồn thu từ du lịch còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng, tài nguyên sẵn có. Trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều điểm du lịch đáp ứng điều kiện công nhận điểm du lịch theo quy định. Các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh còn ít, quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả.

Hi vọng với cơ chế, chính sách mới này, Bắc Kạn sẽ sớm tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động du lịch tại các địa phương có tiềm năng phát triển, từng bước tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, góp phần đa dạng các sản phẩm du lịch của tỉnh.

Tác giả: Hoàng Hiền

Nguồn: Sở VHTTDL Bắc Kạn - mybackan.vn - Đăng ngày 29/5/2024

Cùng chuyên mục