Non nước Việt Nam

Lễ hội Hoàng Vần Thùng gắn với Tết Khu Cù Tê ở Bản Díu (Hà Giang)

Cập nhật: 28/01/2019 09:39:43
Số lần đọc: 944
Lễ hội Hoàng Vần Thùng gắn với Tết cổ truyền Khu Cù Tê của người La Chí, xã Bản Díu (Xín Mần) là một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa riêng biệt của cộng đồng dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh.

Với dân số khoảng 12 nghìn người và được phân bố chủ yếu ở các huyện: Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình…, người La Chí có những nét văn hóa và tín ngưỡng riêng biệt. Theo truyền thống lâu đời của dân tộc, người La Chí ăn Tết vào tháng 7 âm lịch hàng năm và họ thờ chung vị tù trưởng Hoàng Vần Thùng, người được coi như vị thần truyền dạy nghề nông, giúp bà con có đời sống ấm no.

Tưởng nhớ công lao của tù trưởng Hoàng Vần Thùng, hàng năm, người La Chí cùng các dân tộc Nùng, Dao…, ở các xã Bản Díu, Bản Phùng (Hoàng Su Phì) tổ chức Lễ hội Hoàng Vần Thùng gắn với Tết Khu Cù Tê truyền thống. Đây là một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa với các phần lễ, hội mang tính cộng đồng sâu sắc. Lễ hội Hoàng Vần Thùng và Tết Khu Cù Tê của dân tộc La Chí đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Vào tháng 7 âm lịch năm 2018, UBND xã Bản Díu tổ chức lễ hội lần thứ 4, với sự tham gia đông đảo của bà con và du khách thập phương. Lễ hội được tổ chức đúng phương châm lành mạnh, tiết kiệm, phát huy được bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi, đoàn kết. Với xu thế phát triển du lịch của tỉnh hiện nay, việc lồng ghép các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng và văn hóa bản sắc các dân tộc sẽ góp phần quảng bá hình ảnh của đất và người vùng cao Hà Giang đến với du khách.

Chủ tịch UBND xã Bản Díu Nông Hữu Chi, cho biết: Lễ hội Hoàng Vần Thùng và Tết Khu Cù Tê là hoạt động văn hóa tâm linh, có lịch sử lâu đời của bà con; việc tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ Tổ tiên và hướng tới những ý nghĩa nhân văn tốt đẹp trong đời sống. Nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, UBND xã phối hợp với các già làng, trưởng bản tổ chức lễ hội theo đúng phong tục cổ truyền. Đồng thời, lồng ghép những giá trị truyền thống bản địa với các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương…/.

 

Nguồn: baohagiang.vn
Từ khóa: Hà Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT