Tin tức - Sự kiện

Lễ hội Hoa Lư 2019 được tổ chức từ ngày 13-15/4

Cập nhật: 10/04/2019 08:50:06
Số lần đọc: 766
  Lễ hội Hoa Lư năm 2019 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 13-15/4 (tức ngày 9-11/3 âm lịch), theo quy mô cấp tỉnh, với vị thế là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.


Nghi lễ rước nước trên sông Hoàng Long tại Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Lễ hội được tổ chức gồm nhiều nghi lễ và hoạt động gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của vua Đinh Tiên Hoàng. Lễ khai mạc được tổ chức vào 20 giờ, thứ 7, ngày 13/4/2019, (tức ngày 9/3 âm lịch).

Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân công đức hai vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn. Lễ hội được tổ chức hàng năm tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên (Hoa Lư), gắn với sự kiện ngày vua Đinh đăng quang lên ngôi Hoàng Đế mùng 10 tháng 3 năm 968.

Việc tổ chức các hoạt động lễ hội góp phần giúp người dân hiểu rõ vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt – Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc. Đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Thông qua các hoạt động lễ hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI./.

Nguồn: Báo Ninh Bình
Từ khóa: Lễ hội Hoa Lư

Cùng chuyên mục