Hoạt động của ngành

Đảng ủy Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 05/07/2021 13:37:12
Số lần đọc: 1120
(TITC) - Chiều ngày 02/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCDL (Ảnh: TITC)

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; đồng chí Hà Văn Siêu, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; đồng chí Trịnh Cao Khải, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các đồng chí trong cấp ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục Du lịch. Hội nghị được tổ chức với quy mô thu gọn để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, bước vào năm 2021, hoạt động của Đảng bộ Tổng cục Du lịch diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước... Đặc biệt, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, triển khai hoạt động nghiên cứu, học tập, quán triệt để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Trong đó việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tổng cục Du lịch đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Lê Phúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc đã trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Đảng ủy Bộ VHTTDL, Đảng ủy, các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên Tổng cục Du lịch xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Việc học tập và làm theo Bác được thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đảng viên thuộc Đảng bộ góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ Tổng cục Du lịch có 01 đồng chí được biểu dương, khen thưởng cấp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; 02 tập thể, 02 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp Đảng bộ Bộ VHTTDL; 02 tập thể và 06 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp Đảng bộ Tổng cục Du lịch. 

Đảng ủy Tổng cục Du lịch xác định, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan TCDL; (3) Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị, để cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp ủy. Việc tự giác nêu gương khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; (4) Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; (5) Nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Cũng tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy đã cùng lãnh đạo Tổng cục Du lịch thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, toàn ngành chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều vấn đề cấp bách phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến thực thi nhiệm vụ của Tổng cục Du lịch. Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục Du lịch tập trung chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phục hồi ngành du lịch. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tổng cục Du lịch đã cùng các Bộ, ngành, địa phương tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo dịch bệnh không lây lan trong ngành và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch. Đồng thời chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong lĩnh vực Du lịch; Hoàn thành nhiều chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch cũng như đột xuất và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch trên toàn quốc.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TITC)

Trong công tác xây dựng đảng, toàn Đảng bộ triển khai nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề và ban hành nghị quyết chuyên đề về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Đảng ủy cùng với Lãnh đạo Tổng cục Du lịch xác định 6 tháng cuối năm 2021 cần chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gồm có: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để tham mưu Lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch liên quan đến hoạt động du lịch; Hoàn thành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực Du lịch; Xây dựng Nghị định của Chính phủ về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; Thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch của Bộ VHTTDL; Tiếp tục triển khai hoạt động quảng bá trên các kênh truyền thông quốc tế, mạng xã hội nhằm quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn; Hoàn thiện phương án và kế hoạch mở cửa hạn chế thị trường khách du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đánh giá cao những kết quả và thành tích của Đảng bộ Tổng cục Du lịch đã đạt được. Đồng chí đề nghị, trong 6 tháng cuối năm Đảng bộ Tổng cục Du lịch tiếp tục xây dựng kế hoạch quán triệt và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch số 08-KH/ĐUK triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ; chú trọng công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo nguồn, phát triển Đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên trong chi bộ.

Lễ công bố và trao Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021 (Ảnh: TITC)

Trung tâm Thông tin du lịch

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc thăm và chúc mừng Trung tâm Thông tin du lịch nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc thăm và chúc mừng Trung tâm Thông tin du lịch nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam
(TITC) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), sáng ngày 21/6, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc dẫn đầu đoàn Tổng cục Du lịch đã đến thăm và chúc…
Ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn – Công cụ đồng hành với khách du lịch trong bối cảnh bình thường mới
Ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn – Công cụ đồng hành với khách du lịch trong bối cảnh bình thường mới
(TITC) - Ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” của Tổng cục Du lịch là công cụ quan trọng nhằm cung cấp thông tin du lịch an toàn cho du khách trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời bảo…
Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tham dự Diễn đàn chính sách cấp cao KOPIST với chủ đề “Du lịch: Cơ hội và Thách thức”
Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tham dự Diễn đàn chính sách cấp cao KOPIST với chủ đề “Du lịch: Cơ hội và Thách thức”
(TITC) - Ngày 23/6, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tham dự Diễn đàn trực tuyến chính sách cấp cao – Sáng kiến hợp tác Hàn Quốc vì sự phát triển du lịch bền vững…
Tổng cục Du lịch tích cực chuẩn bị sẵn sàng phương án đón khách quốc tế vào Phú Quốc
Tổng cục Du lịch tích cực chuẩn bị sẵn sàng phương án đón khách quốc tế vào Phú Quốc
(TITC) - Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ VHTTDL, ngày 26/6, Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu và lãnh đạo Vụ Lữ hành tham gia Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên…

Cùng chuyên mục