Hoạt động của ngành

Đắk Lắk: Lập hồ sơ khoa học 3 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người dân tộc thiểu số tại chỗ

Cập nhật: 18/08/2020 08:54:55
Số lần đọc: 594
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình Đắk Lắk cho biết, ngành văn hóa phối hợp với các cơ quan liên quan đang tiến hành triển khai việc lập hồ sơ khoa học 3 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người dân tộc thiểu số tại chỗ trình cấp thẩm quyền phê duyệt và đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia.

3 di sản trên gồm: Nghi lễ vòng đời của người M’nông ở huyện Lắk; Các bài chiêng cổ của người Êđê ở huyện Ea H’leo và Lời nói vần của người Êđê ở huyện Cư M’gar. 

Thực hành nghi thức cúng thần đất và sức khỏe cho cộng đồng người M'nông (buôn Dông Hăk, xã Krông Nô, huyện Lắk)

Đây là những di sản đã được ngành văn hóa tổ chức điền dã, khảo sát thực tế kết hợp thực hiện việc quay phim, chụp hình, phỏng vấn, điều tra, thu thập cơ sở dữ liệu… nhằm đánh giá, xác định giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học của những di sản này trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số nói trên. 

Nhiều hộ dân ở buôn Blêch, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo còn lưu giữ được những bộ chiêng cổ và các bài chiêng cổ Êđê

Dự kiến hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu này sẽ được Hội đồng thẩm định vào quý III, sau đó trình cấp thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2020.                                                                       

Phương Đình

Nguồn: Báo Đắk Lắk

Cùng chuyên mục