Tin tức - Sự kiện

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cập nhật: 15/08/2023 09:41:18
Số lần đọc: 402
(TITC) - Ngày 14/8, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Toàn cảnh Đại hội (Ảnh: TITC)

Dự Đại hội về phía lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; lãnh đạo các Ban của Công đoàn Viên chức Việt Nam; lãnh đạo Công đoàn các Bộ Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Về phía Bộ VHTTDL có đồng chí Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Uỷ viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL qua các thời kỳ; các đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên công đoàn thuộc 67 tổ chức công đoàn trực thuộc.

Đồng chí Trần Huy Toản - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017 - 2023 (Ảnh: TITC)

Theo báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017 - 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam, sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn Bộ VHTTDL đã triển khai tốt nhiệm vụ với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho các đoàn viên, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL thực sự là lực lượng nòng cốt của Bộ VHTTDL trong sự nghiệp Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới với phương châm: Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, vượt qua những khó khăn, thách thức, BCH Công đoàn Bộ VHTTDL đã đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cùng với nỗ lực quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các mục tiêu đặt ra tại Đại hội lần thứ III, đó là: Tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành “Kỷ luật, kỷ cương trong lao động và thực thi công vụ”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL…

Đồng chí Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TITC)

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động tích cực của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ qua, đồng chí Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho rằng, các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ qua đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Song hành với những kết quả đạt được là những phần thưởng cao quý, khen thưởng thành tích ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Đây là vinh dự rất lớn và hoàn toàn xứng đáng dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ. Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ có nhiều năm nhận được Cờ dẫn đầu thi đua, Bằng khen của Bộ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm của Đại hội, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm đưa hoạt động Công đoàn Bộ phát triển có chiều sâu, có sức lan tỏa và toàn diện hơn.

Thứ trưởng yêu cầu Đại hội cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho công đoàn viên; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn hoạt động công đoàn. Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động.

“Công đoàn Bộ VHTTDL cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa thu hút đông đảo công đoàn viên tham gia. Thường xuyên chỉ đạo công đoàn các đơn vị chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong hoạt động công đoàn cũng như tham mưu đề xuất với lãnh đạo cơ quan có biện pháp giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến tinh giản biên chế, điều kiện làm việc, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch… Tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội của đơn vị để tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội (Ảnh: TITC)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tham gia thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác và các Nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng cơ quan đoàn kết thống nhất, sẻ chia... Điều này đã trở thành chủ thể góp phần kiến tạo nên giá trị chung của Bộ, của ngành VHTTDL.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Bộ VHTTDL cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động công đoàn, tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổ chức các chương trình, sự kiện ý nghĩa, tiếp tục hun đúc sức mạnh tập thể, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để mỗi cá nhân tiếp tục sáng tạo và cống hiến, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công đoàn, sinh hoạt công đoàn; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tạo môi trường làm việc sáng tạo, khơi dậy tình yêu ngành, yêu nghề, tinh thần phụng sự, cống hiến, có trách nhiệm cao với công việc tới mỗi công đoàn viên.

Đại hội bầu ra BCH Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí (Ảnh: TITC)

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đổi mới  - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Đại hội đã Bầu BCH Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 15 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu 08 đồng chí đại diện Công đoàn Bộ VHTTDL dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Nghị quyết Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, phát huy truyền thống Ngành VHTTDL, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Bộ VHTTDL, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành VHTTDL được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho và góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc của Đại hội (Ảnh: TITC)

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 14/8/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT