Hoạt động của ngành

Công nhận 4 điểm du lịch tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa)

Cập nhật: 10/01/2020 15:36:14
Số lần đọc: 845
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc công nhận Điểm du lịch Phố Đầm, xã Xuân Thiên và xã Xuân Lam; Điểm du lịch làng nghề bánh gai Tứ Trụ, xã Thọ Diên; Điểm du lịch Đền thờ các Vua thời Lê Trung Hưng, xã Xuân Sinh; Điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa chùa Tạu, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.


Một ngôi nhà cổ ở Phố Đầm.

UBND huyện Thọ Xuân, UBND các xã Xuân Thiên, Xuân Lam, Thọ Diên, Xuân Sinh, Xuân Trường có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển các điểm du lịch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhàn liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Thọ Xuân, UBND các xã Xuân Thiên, Xuân Lam, Thọ Diên, Xuân Sinh, Xuân Trường triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển các điểm du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục