Hoạt động của ngành

Thái Nguyên: Bảo tồn các giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật: 22/09/2010 13:09:13
Số lần đọc: 3043
Thái Nguyên hiện có 8 dân tộc anh em đoàn kết sinh sống gồm: Kinh, Tày, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu, Hoa, Dao, Mông. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 25% dân số của tỉnh (khoảng 300 nghìn người) và phân bố ở tất cả các huyện, thành, thị trong tỉnh. Mỗi dân tộc lại có những nét riêng về văn hóa, việc bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa là thế mạnh để phát triển du lịch.

Vài năm gần đây huyện Định Hóa quan tâm và thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thông của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn như: Lễ hội Lồng Tồng (cầu mùa), tổ chức diễn các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao… Những lễ hội truyền thống ở Định Hóa đã thu hút hàng vạn người dân địa phương tham dự và trên từng khuôn mặt của người  đến dự hội rạng ngời những nụ cười, niềm tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Còn ở các địa phương khác trong trỉnh vẫn diễn ra các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nhưng chỉ được tổ chức ở phạm vi nhỏ, tự phát ở một xóm, bản nào đó nên việc tuyên truyền, giáo dục, khả năng nhân rộng còn hạn chế. Tổ chức không có quy mô, tự phát nên ngay trong hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số còn tồn tại ít nhiều hủ tục cần loại bỏ để nâng cao giá trị văn hóa.

 

Mục tiêu của việc phục dựng đám cưới hay các lễ hội truyền thống là nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể và qua đó sẽ làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Ý nghĩa hơn là những hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh sống đoàn kết, yêu thương nhau và có tinh thần vươn lên thoát đói nghèo, lạc hậu. Do vậy, hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa nói chung và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng nên được quan tâm hơn nữa từ phía các cơ quan chuyên môn của tỉnh và sự vào cuộc có tránh nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục