Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch với Chương trình đi bộ xuyên Việt ven biển

Cập nhật: 18/07/2008 07:07:21
Số lần đọc: 4552
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc, giáo dục - bảo vệ trẻ em và Công ước về Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc, Bộ Văn hóa, thể thao & Du lịch chỉ đạo Tổng cục Du lịch phối hợp với các Sở VH - TT và DL địa phương, nơi hành trình đi qua hưởng ứng và tiếp bước cùng Đoàn đi bộ xuyên Việt ven biển với chủ đề "Bảo vệ trẻ em và gìn giữ môi trường".

Đây là một hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn nhằm giáo dục trẻ em lòng tự hào về thiên nhiên đất nước và ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên - một hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên hợp quốc về "Một thế giới phù hợp với trẻ em" và Tháng hành động vì trẻ em.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Trần Chiến Thắng đã có Thư Bảo trợ cho Chương trình và đề nghị Ban tổ chức liên hệ với Tổng cục Du lịch để phối hợp thực hiện.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL

Cùng chuyên mục