Hoạt động của ngành

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Cập nhật: 29/09/2010 09:40:25
Số lần đọc: 3807
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 7099/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2020, Đà Nẵng là một trong ba địa phương có hoạt động văn hóa, thể thao lớn nhất trong cả nước về cơ sở vật chất, chất lượng vận động viên. Tạo dựng một xã hội ổn định, phát triển trên cơ sở gia đình là hạt nhân. Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng thành một trong những trung tâm văn hóa của khu vực miền Trung và Tây nguyên. Xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. 

Giá trị tăng thêm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn 2011 – 2020 tăng bình quân 18,8%, nâng tỷ trọng ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong cơ cấu kinh tế của thành phố từ 6,56% năm 2010 lên 11,12% vào năm 2020. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu: 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 90% số hộ gia đình không có bạo lực gia đình. Đến năm 2020 đạt tỷ lệ 35% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; đào tạo từ 30 – 32 môn thể thao với 700 – 750 vận động viên; số lượng huấn luyện viên, chuyên gia đạt từ 100 – 110 người. Đạt từ 720 – 750 huy chương các loại trong đó tại giải vô địch quốc gia đạt từ 50 huy chương vàng trở lên. Khách du lịch đến Đà Nẵng đạt 8,1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế, doanh thu du lịch đạt 13,86 ngàn tỷ đồng. 

Về định hướng phát triển chung, tập trung xây dựng con người Đà Nẵng văn hóa, văn minh thông qua việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, nhân cách và nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Động viên, khích lệ cá nhân, gia đình thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Phát triển thể dục thể thao quần chúng một cách toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Phát triển du lịch Đà Nẵng đảm bảo đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí của nhân dân, kiều bào và khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Nguồn: Đà Nẵng

Cùng chuyên mục