Hoạt động của ngành

Lạng Sơn quảng bá phát triển du lịch bền vững

Lạng Sơn quảng bá phát triển du lịch bền vững  (08/09/2008)

Lạng Sơn là mảnh đất gắn kết với lịch sử hào hùng của dân tộc, là địa danh có nhiều tiềm năng về du lịch. Nơi đây hàm chứa một trữ lượng vô tận các giá trị văn hóa, danh…