xã Ia Nan

Gia Lai: Cần trả lại tên cho một ngọn thác đẹp

Gia Lai: Cần trả lại tên cho một ngọn thác đẹp  (10/08/2021)

Huyện Đức Cơ (Gia Lai) có một ngọn thác rất đẹp thuộc địa phận 2 xã Ia Nan và Ia Pnôn. Cả dân gian và trong văn bản chính thống,…
Gia Lai: Cần trả lại tên cho một ngọn thác đẹp

Gia Lai: Cần trả lại tên cho một ngọn thác đẹp  (10/08/2021)

Huyện Đức Cơ (Gia Lai) có một ngọn thác rất đẹp thuộc địa phận 2 xã Ia Nan và Ia Pnôn. Cả dân gian và trong văn bản chính thống,…
TIN NỔI BẬT