văn hóa dân tộc Thái

Nhà sàn truyền thống -nơi “giữ lửa” văn hóa dân tộc Thái

Nhà sàn truyền thống -nơi “giữ lửa” văn hóa dân tộc Thái  (21/01/2021)

Nhà sàn là một sản phẩm văn hóa đặc sắc, giữ vị trí quan trọng trong đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Thái. Trong bối cảnh giao thoa…
TIN NỔI BẬT