trang sử đá

Những ''trang sử đá'' ở Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Những ''trang sử đá'' ở Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng  (17/03/2023)

Ma nhai - văn bia khắc trực tiếp trên núi đá tại danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) được công nhận là di sản…
Những ''trang sử đá'' ở Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Những ''trang sử đá'' ở Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng  (17/03/2023)

Ma nhai - văn bia khắc trực tiếp trên núi đá tại danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) được công nhận là di sản…
TIN NỔI BẬT