thể lệ cuộc thi ảnh

Phát động cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Giang 2019

Phát động cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Giang 2019  (06/06/2019)

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa chính thức phát động cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bắc Giang năm 2019”.
TIN NỔI BẬT