tài nguyên di sản

Hà Nội thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản

Hà Nội thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản  (28/11/2022)

Với thế mạnh về di sản, gồm 5.922 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể và 1.350 làng nghề, Hà Nội coi di sản là nguồn tài…
Hà Nội: Khơi nguồn sáng tạo từ tài nguyên di sản

Hà Nội: Khơi nguồn sáng tạo từ tài nguyên di sản  (28/12/2021)

Với việc tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019, Hà Nội đang hướng đến việc phát triển bền vững trên cơ sở khai…
TIN NỔI BẬT