sống động

Tìm giải pháp để Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở nên sống động

Tìm giải pháp để Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở nên sống động  (27/09/2021)

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là di tích quan trọng bậc nhất của Hà Nội. Nhưng thực tế, người dân Hà Nội thường chỉ đến để lễ bái, còn…
TIN NỔI BẬT