sông Pô Cô, đua thuyền độc mộc, huyện Ia Grai

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô (Gia Lai): Sôi nổi, hấp dẫn

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô (Gia Lai): Sôi nổi, hấp dẫn  (16/11/2020)

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ II và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2020 do UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ…
TIN NỔI BẬT