sản phẩm du lịch đêm

Bộ VHTTDL ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm

Bộ VHTTDL ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm  (18/07/2023)

(TTIC ) - Ngày 14/7/2023, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đã ký Quyết định 1894/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản…
Hà Nội - Bình Định trao đổi kinh nghiệm thực hiện sản phẩm du lịch đêm

Hà Nội - Bình Định trao đổi kinh nghiệm thực hiện sản phẩm du lịch đêm  (24/12/2020)

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội và Sở Du lịch Bình Định đã trao đổi kinh nghiệm quản lý và khai thác phát triển sản phẩm…
TIN NỔI BẬT