rừng

Kết nối du lịch “rừng - biển”: Cơ hội của những đô thị mới

Kết nối du lịch “rừng - biển”: Cơ hội của những đô thị mới  (15/08/2022)

Ngành du lịch miền Trung – Tây Nguyên vừa đạt được bước tiến hợp tác mới khi thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh khu vực…
Khám phá rừng bên phá Tam Giang

Khám phá rừng bên phá Tam Giang  (07/08/2020)

Theo tiếng địa phương, “Rú” có nghĩa là rừng núi, còn “Chá” là tên một loài cây sống vùng nước lợ, mọc chiếm 90% diện tích nơi đây. Vì vậy,…
TIN NỔI BẬT