quảng bá lễ hội

Diễu hành xích lô du lịch quảng bá Lễ hội “Đà Nẵng – Chào năm mới 2021”

Diễu hành xích lô du lịch quảng bá Lễ hội “Đà Nẵng – Chào năm mới 2021”  (30/12/2020)

(TITC) - Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội “Đà Nẵng – Chào năm mới 2021”, chương trình diễu hành xích lô du lịch là hoạt động…
TIN NỔI BẬT