phát triển thị trường

Hà Nội tập trung phát triển thị trường khách nội địa

Hà Nội tập trung phát triển thị trường khách nội địa  (05/11/2021)

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đã giáng đòn mạnh vào ngành du lịch Thủ đô. Tuy nhiên, các kế hoạch phục hồi du lịch, trong đó trước…
Phát triển thị trường cho các làng nghề thủ công truyền thống

Phát triển thị trường cho các làng nghề thủ công truyền thống  (21/06/2021)

Xây dựng sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, đổi mới công nghệ, phát triển các loại hình trưng bày giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường…
TIN NỔI BẬT