phát triển nông nghiệp

Tăng thu nhập nhờ gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái

Tăng thu nhập nhờ gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái  (04/08/2020)

Gần đây, phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp với thu hút du lịch đã đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cho nhiều địa phương, doanh nghiệp và…
Thừa Thiên Huế: Phát triển nông nghiệp đặc sản gắn với du lịch

Thừa Thiên Huế: Phát triển nông nghiệp đặc sản gắn với du lịch  (17/10/2019)

Phát triển nông nghiệp (NN) theo hướng đặc sản là định hướng lớn của tỉnh, nhằm phát huy thế mạnh NN.
TIN NỔI BẬT