phát triển làng nghề

Gia Lai triển khai chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề

Gia Lai triển khai chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề  (11/08/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc triển khai Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bảo tồn và…
Đồng Tháp: Phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường

Đồng Tháp: Phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường  (16/07/2021)

Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành công văn số 543/UBND-KT về triển khai thực hiện một số nội dung phát triển ngành nghề nông thôn.
Bình Định: Phát triển làng nghề gắn với du lịch

Bình Định: Phát triển làng nghề gắn với du lịch  (29/03/2021)

Để phát huy lợi thế, tiềm năng các làng nghề truyền thống, TX An Nhơn đang khuyến khích phát triển sản phẩm địa phương gắn với du lịch. Trong đó,…
TIN NỔI BẬT