nhà dài

Nét độc đáo nhà dài của người Mạ ở Tây Nguyên

Nét độc đáo nhà dài của người Mạ ở Tây Nguyên  (20/12/2019)

Người Mạ là một trong những dân tộc thiểu số ở Việt Nam thuộc ngữ hệ Môn - Khơme, cư trú ở một số tỉnh như Lâm Ðồng, Ðăk Lăk,…
TIN NỔI BẬT