người La Chí

Lào Cai: Giữ gìn nghề dệt vải truyền thống của người La Chí

Lào Cai: Giữ gìn nghề dệt vải truyền thống của người La Chí   (30/08/2021)

Người La Chí là dân tộc thiểu số sinh sống tại xã Nậm Khánh (huyện Bắc Hà, Lào Cai), đến nay vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa độc…
Đặc sắc Tết cổ truyền của người La Chí ở Hà Giang

Đặc sắc Tết cổ truyền của người La Chí ở Hà Giang  (22/01/2019)

Dân tộc La Chí là một trong những dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Hà Giang; người La Chí sống tập trung tại các huyện Quang Bình, Xín…
TIN NỔI BẬT