người Êđê

Một buổi lễ đặc biệt của người Êđê

Một buổi lễ đặc biệt của người Êđê  (23/02/2021)

Người Êđê ở Tây Nguyên được biết đến là tộc người giàu bản sắc văn hóa, có tính cộng đồng cao, điều đó được thể hiện qua phong tục tập…
Bảo tồn ẩm thực truyền thống của người Êđê ở Đắk Lắk

Bảo tồn ẩm thực truyền thống của người Êđê ở Đắk Lắk  (27/01/2021)

Với người Êđê, rừng vốn được coi là cội nguồn của đời sống tâm linh đồng thời là nơi cung cấp thực phẩm dùng hằng ngày.
Lễ nhận con nuôi của người Êđê ở Tây Nguyên

Lễ nhận con nuôi của người Êđê ở Tây Nguyên  (11/01/2021)

Đồng bào Tây Nguyên nói chung, người Êđê nói riêng từ thời xa xưa đã hình thành một tập tục tốt đẹp, đó là việc kết thân, kết nghĩa lẫn…
Văn hóa ẩm thực của người Êđê - những món ăn gắn kết cộng đồng

Văn hóa ẩm thực của người Êđê - những món ăn gắn kết cộng đồng  (28/12/2020)

Văn hóa truyền thống của người Êđê nói riêng, các dân tộc Tây Nguyên nói chung thể hiện không chỉ ở những bộ trang phục, nhạc cụ... mà còn qua…
TIN NỔI BẬT