người Bana Kriêm

Bình Định: Đặc sắc Lễ hội ăn cốm lúa mới của người Bana Kriêm

Bình Định: Đặc sắc Lễ hội ăn cốm lúa mới của người Bana Kriêm  (04/03/2024)

Lễ hội ăn cốm lúa mới là lễ hội có quy mô lớn và thể hiện đầy đủ sắc màu văn hóa của đồng bào Bana Kriêm ở tỉnh Bình…
Bình Định: Chung sức bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của người Bana Kriêm

Bình Định: Chung sức bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của người Bana Kriêm  (17/01/2024)

Nghề dệt thổ cẩm của người Bana Kriêm tỉnh Bình Định đã có từ rất lâu. Tại các làng vùng cao, bà con vẫn lưu truyền và phát triển cho…
TIN NỔI BẬT