nghi lễ truyền thống

Duy trì giá trị nghi lễ truyền thống gắn với hoạt động du lịch ở Lâm Đồng

Duy trì giá trị nghi lễ truyền thống gắn với hoạt động du lịch ở Lâm Đồng  (06/05/2021)

Năm 2021, lần thứ hai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức phục dựng Lễ cưới truyền thống của đồng bào dân tộc…
Độc đáo các nghi lễ truyền thống của dân tộc Cờ Lao

Độc đáo các nghi lễ truyền thống của dân tộc Cờ Lao  (06/10/2020)

Người Cờ Lao, xã Túng Sán (Hoàng Su Phì) là một trong hai nhóm Cờ Lao hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh ta. Mặc dù chỉ chiếm 1,38%…
Nghi lễ truyền thống của người Kơ Ho ở Cao nguyên Di Linh

Nghi lễ truyền thống của người Kơ Ho ở Cao nguyên Di Linh  (19/04/2019)

Khác so với một số tộc người trong nhóm như Kơ Ho - Nộp, Kơ Ho - Kơ Yòn và các dân tộc Mạ, M’Nông... ở dãy Trường Sơn Tây…
TIN NỔI BẬT