nghề dệt Lanh trắng

Người “thổi hồn” nghề dệt Lanh trắng ở Đồng Văn

Người “thổi hồn” nghề dệt Lanh trắng ở Đồng Văn  (24/07/2020)

Là người con của xã Sà Phìn (Đồng Văn), chị Vàng Thị Cầu, dân tộc Mông, hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đồng Văn,…
TIN NỔI BẬT