nghề chạm bạc

Định vị thương hiệu Hà Giang trên bản đồ du lịch

Định vị thương hiệu Hà Giang trên bản đồ du lịch  (28/12/2022)

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát (từ tháng 4.2022), chỉ trong 8 tháng còn lại của năm 2022, lượng khách du lịch nội địa và quốc tế…
Đặc sắc nghề truyền thống ở Hà Giang

Đặc sắc nghề truyền thống ở Hà Giang  (12/07/2021)

Nghề dệt lanh; Nghề làm khèn; Nghề chạm bạc; Nghề làm giấy bản... là những nghề truyền thống ở Hà Giang.
TIN NỔI BẬT