mừng cơm mới

Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La (Lai Châu)

Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La (Lai Châu)  (06/08/2019)

Lễ mừng cơm mới (ồ ứng khẹ ê) là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Si La (xã Kan…
TIN NỔI BẬT