mobile wifi box

Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á giới thiệu đề án công nghệ hộp wifi di động (mobile wifi box)

Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á giới thiệu đề án công nghệ hộp wifi di động (mobile wifi box)  (15/05/2019)

(TITC) – Sáng ngày 14/5/2019, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung đã có buổi tiếp Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á…
TIN NỔI BẬT