loại hình du lịch

Đà Nẵng có thêm loại hình du lịch mới phục vụ khách hàng cao cấp

Đà Nẵng có thêm loại hình du lịch mới phục vụ khách hàng cao cấp  (25/08/2022)

Ngành Du lịch Đà Nẵng đã đạt nhiều chỉ tiêu bứt phá chỉ trong 7 tháng của năm 2022. Để tiếp tục “giữ nhiệt” du lịch, Đà Nẵng cần nỗ…
Nhiều loại hình du lịch độc, lạ sẽ

Nhiều loại hình du lịch độc, lạ sẽ "lên ngôi" trong năm 2021  (19/01/2021)

Năm 2021, du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Thủ đô nói riêng xác định thị trường nội địa vẫn là chủ yếu. Để thực hiện việc thu…
TIN NỔI BẬT