lễ hội Xã Tắc, làng Nại Cửu, mùa màng bội thu

Lễ hội xuống đồng, mong mùa bội thu tại Triệu Phong - Quảng Trị

Lễ hội xuống đồng, mong mùa bội thu tại Triệu Phong - Quảng Trị  (13/01/2021)

Lễ hội xuống đồng (hay còn gọi là lễ hội Xã Tắc) là 1 trong 3 lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc (Xuân Thủ, Kỳ Yên và Xã…
TIN NỔI BẬT