lễ cơm mới

Lễ cơm mới ở Bình Liêu (Quảng Ninh)

Lễ cơm mới ở Bình Liêu (Quảng Ninh)  (12/10/2020)

Đến Bình Liêu những ngày tháng 10 này, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu về phong tục của người Tày tại Lễ cơm mới trong Hội…
TIN NỔI BẬT