kiến trúc đô thị

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị  (07/10/2022)

Hệ thống các công trình di sản kiến trúc đô thị nước ta mang đậm dấu ấn văn hoá, lịch sử của nhiều thời kỳ phát triển của đất nước.…
Nhà hát Lớn - dấu ấn kiến trúc đô thị giữa lòng Hà Nội

Nhà hát Lớn - dấu ấn kiến trúc đô thị giữa lòng Hà Nội  (09/08/2021)

Hơn 100 năm tồn tại, công trình Nhà hát Lớn Hà Nội vẫn đẹp lộng lẫy như một đài hoa kiến trúc và cũng là một địa chỉ lưu dấu…
TIN NỔI BẬT